Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con mới nhất

by Nguyễn Thị Giang

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu. Thủ tục đòi tiền cấp dưỡng cho con như thế nào? Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con mới nhất là mẫu nào.Để hiểu rõ về vấn đề này, Luật Đại Nam  xin có bài viết hướng dẫn cụ thể nội dung Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con mới nhất như sau:

Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con mới nhất

Cơ sở pháp lý:

  • Luật hôn nhân gia đình 2014

Tiền cấp dưỡng cho con là gì? Đối tượng được cấp dưỡng là ai?

– Theo quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 giải thích:

– Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà cả hai có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên.

  •  Ngoài ra, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn túng thiếu cũng sẽ được cấp dưỡng.

– Như vậy, tiền cấp dưỡng cho con có thể được coi là số tiền mà người cha hoặc người mẹ khi ly hôn mà không trực tiếp nuôi con phải chu cấp cho con chưa đủ 18 tuổi hoặc con đã đủ 18 tuổi nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

  • Con chưa thành niên: con chưa đủ 18 tuổi. Pháp luật quy định trường hợp cha, mẹ ly hôn khi con chưa đủ 18 tuổi, người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ phải chi trả tiền cấp dưỡng để đảm bảo quyền lợi cho con về tài sản cho đến khi con trưởng thành.
  • Con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình: con đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tâm thần, bị khiếm khuyết về thể chất không có khả năng lao động và đặc biệt phải kèm theo điều kiện là không có tài sản để tự nuôi mình.

Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

……., ngày…. tháng …..năm …..

ĐƠN YÊU CẦU CẤP DƯỠNG

  • Căn cứ Hôn nhân và gia đình năm 2014;
  • Căn cứ tình hình thực tế

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN…………………………….

Tôi tên là:…………………………………………..Giới tính:………………………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Fax:…………………………………….Email:…………………………………….

Tên con là:………………….…………………… Giới tính:………………………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..…..Quốc tịch:……………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Quan hệ với người làm đơn:………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với quý Toà sự việc như sau:

………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Căn cứ Khoản…Điều…Luật…..

Tôi nhận thấy mình có quyền yêu cầu:

Anh/ Chị:………….………………………………..Giới tính:………………………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Fax:…………………………………….Email:…………………………………….

Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với cháu………………………theo quyết định bản án số …./BAST-HNGĐ.

Danh mục tài liệu kèm theo đơn gồm có:

  1. Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;
  2. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;
  3. Bản án ly hôn số ….;
  4. Bản sao chứng thực giấy khai sinh con.

Mong quý Toà xem xét và thực hiện yêu cầu trên của tôi để con tôi được hưởng điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Về phương thức cấp dưỡng sau khi ly hôn 

 Theo quy định tại Điều 117 Luật HN&GĐ 2014 quy định về phương thức cấp dưỡng

 Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

 Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con mới nhất . Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488