Mẫu hợp đồng đơn giá cố định mới nhất năm 2023

by Nguyễn Thị Giang

Hợp đồng theo đơn giá cố định là gì? Quy định pháp luật về hợp đồng theo đơn giá cố định. Có được điều chỉnh đơn giá dự toán đã được duyệt trong hợp đồng theo đơn giá cố định không? Qua bài viết dưới đây thì Luật Đại Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc Mẫu hợp đồng đơn giá cố định mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng đơn giá cố định mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng đơn giá cố định mới nhất năm 2023

Cơ sở pháp lý

 • Luật dân sự 2015
 • Luật lao động 2019

Khái niệm hợp đồng theo đơn giá cố định

Hợp đồng đơn giá cố định là gì ? Quy định pháp lý về hợp đồng đơn giá cố định như thế nào ? Có được kiểm soát và điều chỉnh đơn giá dự trù đã được duyệt trong hợp đồng theo đơn giá cố định không ? Mời quý khách cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin đơn cử về những vướng mắc trên .Theo lao lý tại Luật đấu thầu 2013 thì hợp đồng theo đơn giá cố định được hiểu như sau :Hợp đồng theo đơn giá cố định là văn bản thỏa thuận hợp tác trong đó có lao lý trong trong thời hạn thực thi so với hàng loạt nội dung việc làm trong hợp đồng thì giữ nguyên không đổi khác đơn giá. Trên cơ sở đơn giá cố định đã được thỏa thuận hợp tác, những bên thực thi thanh toán giao dịch theo số lượng và khối lượng việc làm thực tiễn ( qua biên bản nghiệm thu sát hoạch giữa 2 bên ) .

Hợp đồng theo đơn giá cố định thường được sử dụng trong các trường hợp

Công trình hoặc gói thầu triển khai những việc làm mang đặc thù tái diễn, có đủ những điều kiện kèm theo để xác lập được đơn giá cho từng việc làm, từng hạng mục cần triển khai nhưng hoàn toàn có thể không lường hết được khối lượng việc làm ;

 • Bên nhận thầu bắt buộc phải có đủ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, tài liệu để xác lập được đơn giá tương thích và những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể có nếu sử dụng mức đơn giá cố định ;
 • Thời gian thực thi việc làm hợp đồng dự trù dưới 12 tháng hoặc dài hơn thì thị trường có năng lực cao sẽ không thay đổi về giá .Một số đặc thù của hợp đồng theo đơn giá cố định :

Về việc thanh toán

Theo pháp luật tại Điều 96 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP thì nguyên tắc giao dịch thanh toán theo hợp đồng đơn giá cố định phải bảo vệ :

 Giá trị giao dịch thanh toán = Đơn giá cố định x khối lượng / số lượng việc làm trong thực tiễn nhà thầu thực thi– Đối với việc làm xây lắp :

 • Trường hợp 1 : khối lượng việc làm thực tiễn nhà thầu triển khai < khối lượng việc làm trong hợp đồng ( dựa vào bản thiết kế đã lập ). Giá trị thanh toán giao dịch được tính theo công thức trên và nhà thầu chỉ được thanh toán giao dịch phần việc làm đã thực thi để hoàn thành xong theo đúng phong cách thiết kế .
 • Trường hợp 2 : khối lượng việc làm trong thực tiễn nhà thầu thực thi > khối lượng việc làm trong hợp đồng ( dựa vào bản thiết kế đã lập ). Giá trị thanh toán giao dịch được tính theo công thức trên, phần chênh lệch nhà thầu vẫn được giao dịch thanh toán với đơn giá không biến hóa đã được nêu trong hợp đồng .

 Cơ sở giao dịch thanh toán được dựa vào biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng triển khai xong. Biên bản phải được chủ góp vốn đầu tư, tư vấn giám sát ( nếu có ) và nhà thầu cùng xác nhận mới có giá trị .

Về hồ sơ thanh toán

Một bộ hồ sơ để thực thi thanh toán giao dịch theo hợp đồng đơn giá cố định gồm có những sách vở sau :– Biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng / số lượng việc làm thực tiễn đã thực thi được, có xác nhận của đại diện thay mặt nhà thầu, tư vấn giám sát ( nếu có ) và chủ góp vốn đầu tư ;

Bản xác nhận về việc có sự kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc giảm khối lượng việc làm so với hợp đồng, có xác nhận của đại diện thay mặt nhà thầu, tư vấn giám sát ( nếu có ) và chủ góp vốn đầu tư

 Bảng tính giá trị để ý kiến đề nghị thanh toán giao dịch ( được dựa trên biên bản nghiệm thu sát hoạch ) và đơn giá ghi trong hợp đồng

 Bản ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán của nhà thầu. Cần có những nội dung sau : khối lượng việc làm đã hoàn thành xong, giá trị hoàn thành xong ( dựa vào bảng tính giá trị ), giá trị tăng hoặc giảm so với hợp đồng, giá trị đã triển khai tạm ứng trong quy trình triển khai, giá trị đề xuất thanh toán giao dịch trong quá trình thanh toán giao dịch ;

Đặc biệt so với việc làm shopping sản phẩm & hàng hóa, tùy thuộc vào đặc thù của sản phẩm & hàng hóa có thêm những sách vở như : hóa đơn của nhà thầu, hạng mục sản phẩm & hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải đường bộ, đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận chất lượng, Giấy ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa, 1 số ít tài liệu, chứng từ khác tương quan

Các điều khoản trong hợp đồng theo đơn giá cố định

Hiệu lực của hợp đồng:

Hiệu lực của hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định do hai bên thỏa thuận với nhau và được quy định trong hợp đồng, thông thường sẽ có hiệu lực tại thời điểm ký kết.

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng:

Trong nội dung của hợp đồng phải có các quy định về thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành công việc và tiến độ thực hiện công việc bao gồm tiến độ riêng của từng danh mục, từng công việc và tổng tiến độ của cả dự án.

Đối với trường hợp giữa bên giao thầu và bên nhận thầu ký kết nhiều hợp đồng để thực hiện các công việc xây dựng khác nhau thì tiến độ thực hiện giữa các hợp đồng này phải đảm bảo phù hợp so với tổng tiến độ của cả dự án. Đồng thời hai bên trong hợp đồng phải ký kết các phụ lục phần không được tách rời của hợp đồng nhằm mục đích quy định chi tiết các yêu cầu về tiến độ đối với từng  công việc, từng hợp đồng mà các bên phải thực hiện.

Giá của hợp đồng:

Giá của hợp đồng theo đơn giá cố định sẽ được ấn định dựa trên sự thoả thuận của bên giao thầu và bên nhận thầu đồng thời đối với hợp đồng theo đơn giá cố định sẽ không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì sẽ được điều chỉnh giá của hợp đồng nhưng việc này phải được quy định trong hợp đồng ngay khi ký kết:

 • Khi các chính sách của Nhà nước thay đổi:

Nếu những quy định của pháp luật, chính sách về giá của nguyên vật liệu, tiền lương mà Nhà nước thực hiện quản lý về giá hay thay đổi tỷ giá hối đoái (trường hợp phần vốn sử dụng ngoại tệ),…. thì đơn giá của hợp đồng có thể bị thay đổi nếu có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Vì lý do bất khả kháng:

Những lý do bất khả kháng được chấp nhận để các bên có thể thỏa thuận điều chỉnh lại giá trị hợp đồng sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm: thiên tai, hỏa hoạn, động đất, bão, lũ, sóng thần hoặc các loại thiên tai khác; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh;…

 • Phát sinh điều chỉnh hoặc bổ sung khối lượng công việc so với hợp đồng:

Trường hợp mà khối lượng công việc tăng thêm hoặc giảm bớt với tỷ lệ lớn hơn 20% so với khối lượng quy định trong hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa thuận để xác định điều chỉnh lại đơn giá mới.

Quyền và nghĩa vụ của các bên:

Đây là điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng vì đây là cơ sở, căn cứ để giải quyết những tranh chấp phát sinh sau này cũng như là cơ chế để ràng các bên buộc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cho nên các bên tham gia hợp đồng cần phải quy định cụ thể và rõ ràng các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên.

 Tạm ứng thanh toán hợp đồng:

Điều kiện để được tạm ứng là chỉ khi hợp đồng theo đơn giá cố định đã có hiệu lực theo sự thỏa thuận của các bên. Đối với mức tạm ứng sẽ do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tạm dừng và huỷ bỏ hợp đồng xây dựng:

 • Tạm dừng thực hiện hợp đồng: khi xét thấy bên kia có lỗi trong việc thực hiện hợp đồng và nếu muốn tạm dừng hợp đồng thì bên đề nghị tạm dừng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản. Lúc này hai bên sẽ thỏa thuận để đưa ra cách giải quyết nhằm mục đích  xác định xem có tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết hay tạm dừng hợp đồng và xử lý các hệ quả phát sinh do tạm dừng hợp đồng.
 • Đối với việc hủy bỏ hợp đồng: sẽ được thực hiện theo đề nghị của các bên chiếu theo những quy định trong hợp đồng và việc chấm dứt hợp đồng cũng phải được thông báo cho bên kia biết trước một khoảng thời gian hợp lý.

Mọi trường hợp phát sinh mà không thể thỏa thuận được, hai bên có thể giải quyết bằng hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu hợp đồng đơn giá cố định mới nhất năm 2023. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488