Mẫu hợp đồng lao động điện tử mới nhất 2023

by Nguyễn Thị Giang

Hợp đồng điện tử là một hình thức hợp đồng thông minh giúp các bên đối tác xóa bỏ mọi rào cản về khoảng cách, không gian, thời gian. Hiện nay, việc sử dụng hợp đồng điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Vì thế, nhu cầu tìm mẫu hợp đồng điện tử ngày càng nhiều.Qua bài viết dưới đây Luật đại Nam giới thiệu đến bạn đọc về: Mẫu hợp đồng lao động điện tử mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng lao động điện tử mới nhất 2023

Mẫu hợp đồng lao động điện tử mới nhất 2023

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng điện tử là gì?

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được tạo lập, giao kết, gửi, nhận và lưu trữ bằng phương thức điện tử. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng điện tử có giá trị tương đương với hợp đồng truyền thống.

Hợp đồng điện tử xóa bỏ mọi rào cản về khoảng cách, không gian và thời gian. Các đối tác có thể tham gia giao kết và ký hợp đồng online mọi lúc, mọi nơi. Việc chỉnh sửa hợp đồng cũng dễ dàng hơn. Lưu trữ hợp đồng điện tử cũng riêng tư và bảo mật tốt hơn.

Các loại hợp đồng điện tử thông dụng:

Hợp đồng lao động điện tử

Hợp đồng lao động điện tử là những giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động về công việc có trả công, tiền lương, có điều kiện lao động, sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động đó dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử và có giá trị ngang với hợp đồng lao động bằng văn bản.

Theo đó, mọi tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động đều được giải quyết theo quy định của các luật liên quan, không phân biệt hình thức hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

  • Chủ thể của hợp đồng: Người lao động và người sử dụng lao động
  • Mục đích của hợp đồng lao động là hoàn thành quá trình lao động, không phải là sự thực hiện kết quả lao động
  • Hình thức: thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng không cần gặp trực tiếp

 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: hai bên không xác định thời hạn hay thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là loại hợp đồng mà trong đó hai bên có xác định thời hạn hoặc thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng Hợp đồng có thời hạn không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng dân sự điện tử

Hợp đồng dân sự điện tử là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được lập dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số lĩnh vực không được áp dụng hình thức hợp đồng điện tử: không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác điện tử, văn bản về thừa kế điện tử hay giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hồi phiếu và các giấy tờ điện tử khác.

Vì vậy, phải đặt xác định được chính xác mối quan hệ và các giao dịch dân sự cụ thể mới xác định được chính xác tính chất và giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử.

Mẫu hợp đồng lao động điện tử mới nhất 2023

Bạn có thể tải mẫu hợp đồng lao động điện tử mới nhất tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VỀ VIỆC…………..

Số…………………………

Ngày… tháng… năm

– Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên;

Hôm nay ngày …… , tại …………, chúng tôi gồm có:……………………….

BÊN A

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số: ………………………… cấp ngày: ……………………..………………….

Tài khoản số: ………………………..……….. …..Ngân hàng: …………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………  Fax: ……………………………………..

Website: ……………………………… Email: ………………………………………………

Đại diện theo pháp luật bởi: …………Chức danh: ……………….

BÊN B

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Quyết định thành lập số: ……………………cấp ngày: ………………

Tài khoản số: ………………………………….Ngân hàng: …………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………  Fax: …………………………………………

Website: ……………………………………..  Email: ………………………………

Đại diện theo pháp luật bởi: …………………………. Chức danh: ……………..

Thỏa thuận các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

…………………………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn thực hiện hợp đồng

……………………………………………………………………………………………

Điều 3: Thanh toán và phương thức thanh toán

3.1. Giá trị hợp đồng

……………………………………………………………………………………………

3.2. Phương thức thanh toán

……………………………………………………………………………………………

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

……………………………………………………………………………………………

4.2. Nghĩa vụ của bên A

……………………………………………………………………………………………

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

……………………………………………………………………………………………

5.2. Nghĩa vụ của bên B …………………………………………………………………

Điều 6: Những điều khoản sau cùng

6.1. Xác định tranh chấp

6.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

6.3……

BÊN A

 

BÊN B

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu hợp đồng lao động điện tử mới nhất năm 2023 Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488