Quy định pháp luật về hợp đồng đơn giá điều chỉnh

by Nguyễn Thị Giang

Hợp đồng là gì? Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn? Các loại hợp đồng trong đấu thầu? Nguyên tắc thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh? Nội dung của hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh? Nếu Khách hàng cũng đang thắc mắc hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Đại Nam về nội dung Quy định pháp luật về hợp đồng đơn giá điều chỉnh

Quy định pháp luật về hợp đồng đơn giá điều chỉnh

Quy định pháp luật về hợp đồng đơn giá điều chỉnh

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì?

ăn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được quy định như sau: 

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

Theo đó, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Quy định về gói thầu được áp dụng hợp đồng đơn giá?

Căn cứ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng như sau:

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng các bên tham gia hợp đồng chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, đơn giá và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

Nguyên tắc thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá điều chỉnh ghi trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện;

Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng thì chịu trách nhiệm trả lãi đối với phần giá trị thanh toán chậm cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.

Việc thanh toán không căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá; không căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu như vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác.

Đối với công việc xây lắp, trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã thực hiện. Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này;

– Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chịu trách nhiệm xác nhận vào biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu.

Nội dung của hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Trong hồ sơ thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh cần phải có các nội dung sau:

  • Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);
  • Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);
  • Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn  giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh theo quy định của hợp đồng;
  • Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng (giảm) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn thanh toán;
  •  Đối với công việc mua sắm hàng hóa: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán cho phù hợp như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng nhận xuất xứ và các tài liệu, chứng từ khác liên quan.

Như vậy, tùy vào khối lượng công việc, quá trình thực hiện và nội dung hợp đồng cụ thể mà việc thanh toán sẽ được tiến hành theo các nội dung cụ thể mà hồ sơ thanh toán cần có theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Quy định pháp luật về hợp đồng đơn giá điều chỉnh . Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488