Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thiết kế Website

by Đào Quyết

Thiết kế website đang là một ngành nghề được giới trẻ quan tâm và cũng giúp ích được nhiều doanh nghiệp khác trong khâu truyền thông. Do đó ngành nghề này đang có nhu cầu lớn về nhân sự. Việc này cũng dẫn đến thu hút đầu tư nước ngoài. Vậy thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thiết kế website cần những thủ tục gì? và có yêu cầu gì đặc biệt không? Cùng Luật Đại Nam tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Khái niệm về nhà đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài

Theo Điều 3 Luật đầu tư năm 2020 về giải thích từ ngữ, thì nhà đầu tư được hiểu là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời nhà đầu tư nước ngoài được định nghĩa tại khoản 19 điều 3 Luật đầu tư năm 2020 như sau: “ Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”

thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-ve-thiet-ke-website-2

Điệu kiện để thành lập công ty thiết kế website có vốn đầu tư nước ngoài 

Điều kiện chung

Theo quy định tại Luật Đầu tư điều kiện khi thành lập Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam thì

– Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định như sau: Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

+ Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

+ Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường theo quy định tại danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Hình thức đầu tư;

+ Phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số lưu ý khác

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty trong một số trường hợp pháp luật quy định

– Phạm vi hoạt động và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-ve-thiet-ke-website-3

Các hình thức khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam, khi nhà đầu tư tiến hành thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể chọn một trong 2 hình thức đầu tư sau:

– Đầu tư thành lập công ty một chủ sở hữu:

Đây là hình thức thành lập công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức có tư cách pháp nhân bỏ vốn để thành lập công ty

+ Với hình thức này nhà đầu tư có thể chọn 2 loại hình công ty để tiến thành lập là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Ưu điểm của hình thức này là: Nhà đầu tư được chủ động khi quyết định cách thức đầu tư, được hưởng toàn bộ lợi nhuận đầu tư sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

+ Nhược điểm: Nhà đầu tư phải tự mình gánh chịu mọi rủi ro, và không thể huy động vốn tư cá nhân tổ chức khác

– Đầu tư thành lập công ty nhiều chủ sở hữu:

Hình thức này các nhà đầu tư cùng thỏa thuận góp vốn, cùng hợp tác quản lý để thành lập ra công ty. Công ty có thể 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hoặc sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

+ Với hình thức này nhà đầu tư có thể chọn các loại hình công ty sau: Công ty hợp danh; Công ty cổ phần; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Ưu điểm của hình thức này là nhà đầu tư có thể huy đông được nhiều nguồn vốn lớn, chia sẻ được trách nhiệm quản lý, rủi do

+ Nhược điểm: Đây là hình thực góp vốn của nhiều nhà đầu tư nên các nhà đầu tư phải thống nhất được ý chí với nhau đối với các vấn đề liên quan đến công ty. Hệ thống bộ máy tổ chức của công ty cũng phức tạp hơn

Xem thêm: Thành lập công ty có vốn Hàn Quốc tại Việt Nam

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. 

Chuẩn bị hồ sơ

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập công ty có vốn nước ngoài gồm các giấy tờ sau:

  • Văn bản đề nghị thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn;
  • Đề xuất thực hiện dự án đầu tư gồm các thông tin về nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các thông tin về dự án đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hợp pháp như Bản hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hợp pháp ….  
  • Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp nhà đầu tư mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư công ty có vốn nước ngoài là tổ chức
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài như xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc Báo cáo tài chính hoặc văn bản cam kết hỗ trợ tài chính nếu nhà đầu tư là tổ chức;
  • Bản giải trình sử dụng công nghệ nếu dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Thẩm quyền và thời hạn xử lý

– Cơ quan xử lý: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi dự định mở công ty.

– Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài. Nếu dự án đầu tư bị từ chối hoặc hồ sơ của nhà đầu tư không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, phòng đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thiết kế website, sản xuất phần mềm

Kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp thiết kế website,sản xuất phần mềm quan trọng nhất chinh là bước làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty . Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

  • Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp;
  • Dự thảo điều lệ công ty;
  • Bản danh sách cổ đông và thành viên công ty thiết kế website, sản xuất phần mềm.
  • Giấy tờ khác gồm chứng minh nhân dân bản sao công chứng, hộ chiếu bản sao công chứng, thẻ căn cước công dân bản sao công chứng, hoặc giấy phép đăng ký công ty bản sao công chứng.

Sau khi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính, trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được công bố Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài về thiết kế Website . Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488/0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488