Thành lập công ty tại Quận Đống Đa

by Luật Đại Nam

Bạn đang muốn thành lập công ty tại quận Đống Đa nhưng không biết điều kiện, hồ sơ, thủ tục để nộp Cơ quan nhà nước như thế nào? Luật Đại Nam sẽ tư vấn cho bạn một số vấn đề chính để thành lập doanh nghiệp.

Thành lập công ty tại Quận Đống Đa

Thành lập công ty tại Quận Đống Đa

Đầu tiên chủ thể thành lập doanh nghiệp phải đủ điều kiện quy định pháp luật

 – Đối với chủ thể là cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp: 

 + Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành.

 + Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh.

 + Không phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện hành.

 + Không phải các đối tượng phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo quy định về quyền thành lập doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp hiện hành.

 – Đối với chủ thể là tổ chức muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp: 

 + Tổ chức phải có tư cách pháp nhân.

 + Tổ chức không phải cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thành lập doanh nghiệp thu lợi riêng theo quy định về quyền thành lập doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều kiện về người đại diện doanh nghiệp theo quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp

 – Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp phải là cá nhân và đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp.

 – Mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam phải có giấy ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện.

 – Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện quy định cụ thể tại Điều lệ công ty.

Xác định thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp

 – Đối với công ty TNHH: thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện mục 01 và phải thực hiện góp vốn đầy đủ, đúng hạn loại tài sản góp vốn đã cam kết. Thành viên đến hạn mà không góp số vốn như đã cam kết sẽ không còn là thành viên công ty.

 – Đối với công ty cổ phần: cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện mục 01.

 + Công ty CP mới thành lập phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp các hạn chế của cổ đông sáng lập được bãi bỏ và có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình.

 + Cổ đông phổ thông bắt buộc phải có trong công ty CP và phải thanh toán đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua, có quyền và các nghĩa vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Về tên đăng ký của doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp

 – Tên doanh nghiệp được đặt với mục đích gắn tại trụ sở chính doanh nghiệp, viết trên các loại giấy tờ giao dịch, ấn phẩm, hồ sơ tài liệu do bên doanh nghiệp phát hành.

 – Tên doanh nghiệp bạn dự kiến đặt phải phù hợp với quy định pháp luật và không được trùng, gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác.

 – Tên doanh nghiệp gồm thành tố loại hình doanh nghiệp và tên riêng được quy định chi tiết tại Luật doanh nghiệp hiện hành 2020.

 VD: Công ty TNHH UTCI.

Về đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp khi thành lập

 – Địa chỉ trụ sở chính phải được xác định rõ ràng gồm: số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường, thành phố được quy định chi tiết tại Luật doanh nghiệp năm 2020.

 – Địa chỉ trụ sở chính sẽ là nơi liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Về loại hình doanh nghiệp thành lập phù hợp

      Đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế ở Việt Nam hiện nay có bốn loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành:

 – Doanh nghiệp tư nhân: chỉ do 01 cá nhân làm chủ, cá nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các hoạt động của doanh nghiệp. Hình thức doanh nghiệp này ít chịu sự ràng buộc của pháp luật nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty kể cả khi phá sản.

 – Công ty TNHH 01 thành viên: do 01 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ, chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật.

 – Công ty TNHH hai thành viên trở lên:có từ 02 thành viên trở lên là tổ chức hoặc cá nhân nhưng không vượt quá 50 thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty, chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật.

 – Công ty cổ phần: có ít nhất 03 thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao. Việc thành lập quản lý công ty cổ phần phải tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật đặc biệt về tài chính và kế toán.

 – Công ty hợp danh: phải có ít nhất là 02 cá nhân và thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty mức độ rủi ro cao nhưng hình thức công ty này sẽ có uy tín với khách hàng hơn so với loại hình công ty khác. Hiện nay loại hình doanh nghiệp này chưa được phổ biến.

Lựa chọn về ngành nghề đầu tư kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

    Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề pháp luật Việt Nam hiện hành không cấm và được quy định cụ thể trong Luật Đầu tư hiện hành.

      Bạn cần phải tìm hiểu về các ngành nghề kinh doanh, kiểm tra xem ngành nghề mình đăng ký có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện và nó phải áp dụng các loại thuế suất nào.

Về vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập

      Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông công ty đóng góp hoặc cam kết đóng góp trong một thời gian nhất định và được công nhận trong Điều lệ công ty. Vốn điều lệ phục vụ cho mục đích đầu tư kinh doanh của công ty và là cơ sở để phân chia lợi nhuận, chịu trách nhiệm trước rủi ro trong hoạt động kinh doanh của thành viên, cổ đông góp vốn.

      Trên đây là những lưu ý bạn cần biết trước khi thành lập công ty tại quận Đống Đa, Luật Đại Nam cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tuỳ theo nhu cầu của Quý khách hàng. Quý khách hàng liên hệ Hotline để được tư vấn chi tiết.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488