Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất năm 2023

by Nguyễn Thị Giang

Hợp đồng giao khoán là sự thỏa thuận của 02 bên, theo đó, bên nhận khoán sẽ có nghĩa vụ hoàn thành công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán. Sau khi đã hoàn thành, bên nhận khoán phải bàn giao kết quả công việc cho bên giao khoán, và bên giao khoán có trách nhiệm trả thù lao cho bên nhận khoán theo đúng thỏa thuận. Qua bài viết dưới đây thì Luật Đại Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất năm 2023

Cơ sở pháp lý

 • Luật dân sự 2015
 • Luật lao động 2019

Ký hợp đồng khoán trong những trường hợp nào?

Việc lựa chọn sử dụng hợp đồng khoán hay hợp đồng lao động cần phải dựa vào đặc điểm, tính chất của từng loại hợp đồng cũng như lĩnh vực, công việc mà doanh nghiệp đang tham gia hoạt động.

Hợp đồng khoán chỉ được sử dụng đối với các công việc diễn ra trong một thời điểm nhất định, chỉ mang tính thời vụ. Một số ví dụ như hợp đồng khoán việc tạp vụ, hợp đồng khoán bảo vệ.

Còn đối với những công việc mang tính chất ổn định và lâu dài thì sẽ áp dụng hợp đồng lao động theo một trong ba loại sau:

 • HĐLĐ theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định nào đó có thời hạn dưới 1 năm.
 • HĐLĐ có thời hạn xác định là hợp đồng mà hai bên xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ từ 1 – 3 năm.
 • HĐLĐ không xác định thời hạn cụ thể là hợp đồng mà không có sự xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng giữa hai bên.

Không được giao ước hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc cụ thể nào đó có thời hạn dưới 1 năm để làm những công việc có tính chất thường xuyên hơn 1 năm trừ trường hợp phải tạm thay thế người lao động đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, ốm đau, nghỉ do chế độ thai sản, do tai nạn lao động hay nghỉ có tính chất tạm thời khác.

Do vậy, trong trường hợp người sử dụng lao động ký kết hợp đồng khoán sai quy định sẽ bị phạt hành chính mức phạt từ 500.000 – 20.000.000 đồng tùy thuộc vào số lượng lao động vi phạm căn cứ theo nghị định 95/2013/NĐ – CP.

Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất năm 2023

Đơn vị:……………. Mẫu số: 08 – LĐTL
Bộ phận:………….. (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày… tháng… năm…

                                                                                                     Số: …………………

Họ và tên:…………………. Chức vụ…………………………………………….………………

Đại diện..…………..……….bên giao khoán…………………………………………….……….

Họ và tên:…………………. Chức vụ…………………………………………………….………

Đại diện…………………….bên nhận khoán…………………………………………………..…

 CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

– Phương thức giao khoán:…………………………………………………………………

– Điều kiện thực hiện hợp đồng:………………………………………………..….………

– Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………………………………………………..

– Các điều kiện khác:………………………………………………………………………

 

II-  Điều khoản cụ thể:

 1. Nội dung công việc khoán:

-…………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………….

 1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-………………………………………………………………………………………..….

-……………………………………………………………………………………………

 1. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-…………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận khoán Đại diện bên giao khoán
         (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  Ngày … tháng … năm …
    Người lập Kế toán trưởng bên giao khoán
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Cách thức soạn mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất năm 2023

Bạn muốn có một mẫu hợp đồng giao khoán chuẩn thì bạn phải đảm bảo văn bản của bạn có đủ những nội dung sau:

Phần mở đầu

Người lập hợp đồng cần ghi rõ tên đơn vị/cơ quan, địa chỉ và số hợp đồng ở góc trên cùng bên trái của văn bản.

Phần điều khoản chung

 • Phương thức giao khoán: Nêu rõ phương thức giao khoán để người nhận khoán có thể hoàn thành một cách cụ thể và chi tiết.
 • Điều kiện thực hiện hợp đồng: Liệt kê đầy đủ nội dung đã cam kết của hai bên giao khoán và nhận khoán.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc công việc (dưới dạng ngày/ tháng/năm).

Phần điều khoản cụ thể

Ở phần này, hai bên cần thảo luận kỹ càng và đi đến thống nhất về nội dung công việc;  trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các bên đối với nhau.

Phần kết thúc

Phần này phải có đầy đủ chữ ký của hai bên giao khoán và nhận khoán cùng vói chữ ký của Kế toán trưởng.

So sánh hợp đồng giao khoán với hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc có trả lương, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, điều kiện, môi trường làm việc…

Có 2 điểm khác biệt lớn giữa hợp đồng giao khoán và hợp đồng lao động như sau:

 • Hợp đồng lao động thì người lao động chỉ cần dùng sức lao động của mình để hoàn thành công việc do người sử dụng lao động giao và nhận tiền lương. Còn hợp đồng khoán việc là người nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ (một phần) vật chất, sức lao động để hoàn thành công việc, và nhận phần tiền công của mình.
 • Tính chất công việc: Hợp đồng giao khoán chỉ mang tính thời vụ, không ổn định, không lâu dài. Hợp đồng lao động thường áp dụng với công việc mang tính chất ổn định, lâu dài trong một khoảng thời gian nhất định, khi hết thời hạn hợp đồng, sẽ thực hiện gia hạn hợp đồng trong sự thỏa thuận của 2 bên.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất năm 2023. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488