Mẫu thông báo gia hạn hợp đồng mới nhất 2023

by Nguyễn Thị Giang

Thời hạn hợp đồng rất quan trọng, đặc biệt đối với các hợp đồng mà mục đích giao kết hợp đồng liên quan đến thời gian thực hiện nghĩa vụ, thời gian chiếm hữu tài sản.Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng thì các bên được quyền đề xuất, thỏa thuận gia hạn thời hạn hợp đồng. Pháp luật cũng không cấm việc này, đây là quyền tự do thỏa thuận hợp đồng của các chủ thể giao kết hợp đồng. Qua bài viết dưới đây thì Luật Đại Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc Mẫu thông báo gia hạn hợp đồng mới nhất 2023

Mẫu thông báo gia hạn hợp đồng mới nhất 2023

Mẫu thông báo gia hạn hợp đồng mới nhất 2023

Cơ sở pháp lý

  • Luật dân sự 2015
  • Luật lao động 2019

Mẫu thông báo gia hạn hợp đồng mới nhất 2023

Hiện nay phụ lục hợp đồng lao động không được ban hành sẵn, các bên dựa theo các quy định pháp luật, nhu cầu và thỏa thuận để tiến hành ký kết phụ lục với nội dung và hình thức không trái pháp luật, không vi phạm điều cấm của luật.

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: ……………./PLHĐLĐ)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Địa chỉ:………………………………………………………….………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:……………………….………………………………….

Chức vụ:………………………. làm đại diện.

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:……………………….. Quốc tịch:……………………………….…………………………………….

Sinh ngày……… tháng ……. năm ……… tại……………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………….. cấp ngày…../…../…… tại

Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày……./……/……… tại

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……………………………… ký ngày …./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …………………………… , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động                                                             Người sử dụng lao động

(Ký tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên                                                                      Ghi rõ Họ và tên

Hợp đồng lao động hết hạn mà vẫn tiếp tục làm việc thì xử lý như thế nào?

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2019 có hai loại hợp đồng như sau:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Vì thế, trường hợp hợp đồng lao động hết hạn chỉ đặt ra đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định khi hợp đồng lao động xác định thời hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
  • Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  •  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Nếu sau 30 ngày hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động không được ký hợp đồng mới thì giải quyết như thế nào?

Nếu sau 30 ngày mà người lao động không được ký hợp đồng lao động mới thì căn cứ điểm b khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

  • Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Theo đó, nếu để người lao động tiếp tục làm mà không ký hợp đồng mới thì sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mà các bên đã giao kết hết hạn, hợp đồng này sẽ tự động trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nếu sau 30 ngày mà người sử dụng lao động vẫn cố tình không ký hợp đồng lao động mới thì người lao động sẽ đương nhiên hưởng các quyền lợi của hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu thông báo gia hạn hợp đồng mới nhất 2023. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488