Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ

by Đào Quyết

Hiện nay, tại Việt Nam rất nhiều các công ty, cửa hàng phân phối bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài mọc lên, đặc biệt là ở các thành phố lớn.Nhất là phân khúc siêu thị và cửa hàng tiện lợi.Vì vậy, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ và thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ.

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mới được thực hiện quyền phân phối bán lẻ theo đúng quy định. Như vậy, điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ cũng chính là điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ. 

Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP đã liệt kê cụ thể các điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh cụ thể như sau:

 •  Đáp ứng điều kiện kế hoạch tài chính để thực hiện dự án kinh doanh bán lẻ.
 • Đáp ứng điều kiện không nợ thuế quá hạn nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và đã thành lập từ trên 01 năm tại Việt Nam.

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài dự định thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ thuộc đất nước có tham gia Điều ước quốc tế và Việt Nam cũng là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa thì doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ thì phải đáp ứng thêm điều kiện về tiếp cận thị trường được quy định tại Điều ước quốc tế đó.

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài dự định mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ không thuộc đất nước tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc đất nước có tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng lại kinh doanh những dịch vụ mà Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường thì phải phải đáp ứng thêm điều kiện phù hợp với các điều kiện được quy định trong pháp luật Việt Nam chuyên ngành, phù hợp mức độ cạnh tranh với  công ty trong nước cùng lĩnh vực, khả năng tạo việc làm cho người lao động ở trong nước và mức đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp đặc biệt là kinh doanh hàng hóa chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên gồm: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí phải đáp ứng thêm điều kiện phù hợp các điều kiện được quy định trong pháp luật chuyên ngành, phù hợp mức độ cạnh tranh của công ty trong nước cùng lĩnh vực; khả năng tạo việc làm cho người lao động ở trong nước; và mức đóng góp cho ngân sách nhà nước. Đối với trường hợp hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: cơ quan có thẩm quyền chỉ xem xét cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nhập khẩu, phân phối bán buôn có thực hiện sản xuất dầu, sản xuất mỡ bôi trơn; Sản xuất hoặc phân phối các loại máy móc và các hàng hóa có dùng dầu, mỡ bôi trơn. Đối với các hàng hóa gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: cơ quan có thẩm quyền chỉ xem xét cho nhà đầu tư nước ngoài phân phối bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

Xem thêm: Thành lập công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài

thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-ban-le-2

Thành lập cơ sở bán lẻ để kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Riêng với nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở bán lẻ để kinh doanh bán lẻ hàng hóa thì phải đáp ứng các điều kiện để lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài lập cơ sở bán lẻ

 • Đảm bảo kế hoạch tài chính để lập cơ sở bán lẻ
 • Đảm bảo không còn nợ thuế quá hạn nếu nhà đầu tư là tổ chức đã được thành lập từ trên 01 năm tại Việt Nam;
 • Phù hợp với quy hoạch của cơ quan nhà nước khu vực thị trường địa lý tại địa điểm lập cơ sở bán lẻ.
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất mà cơ sở này có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi hay siêu thị mini thì không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì chỉ cần đáp ứng các điều kiện như với cơ sở bán lẻ thứ nhất. Nhưng đối với các cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất và có diện tích trên 500 m2   hoặc không nằm trong trung tâm thương mại hoặc thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi hay siêu thị mini thì phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Trường hợp này ngoài các điều kiện được liệt kê cho cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở còn phải đáp ứng thêm tiêu chí:

 • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động.
 • Số lượng cơ sở bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý đặt địa điểm cơ sở.
 • Tác động của cơ sở bán lẻ tới với sự ổn định của thị trường và với hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ và chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý đặt địa điểm cơ sở.
 • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý đặt địa điểm cơ sở.
 • Khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý đặt địa điểm cơ sở, cụ thể:
  • Mức độ tạo thêm việc làm cho các lao động trong nước.
  • Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý đặt địa điểm cơ sở.
  • Mức độ cải thiện môi trường và điều kiện sống cho dân cư trong khu vực thị trường địa lý đặt địa điểm cơ sở.
  • Mức độ đóng góp của cơ sở bán lẻ cho ngân sách nhà nước.

Như vậy để lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở thứ nhất thì sẽ được thẩm định đánh giá theo các tiêu chí nêu tên bởi Thành phần Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế được Ủy ban nhân dân cấp cấp tỉnh nơi dự định đặt địa điểm thành lập cơ sở. Thành phần Hội đồng bao gồm các thành viên thuộc: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu kinh tế; Sở Công thương và các ban ngành có liên quan do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thêm.

thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-ban-le-3

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án kinh doanh bán lẻ

– Hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ như sau:

 • Văn bản đề nghị đăng ký đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn.
 • Đề xuất thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn thể hiện các thông tin về dự án.
 • Tài liệu chứng minh tính hợp pháp của địa điểm đặt trụ sở chính khi thành như hợp đồng thuê nhà làm trụ sở.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính đủ để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bán lẻ của công ty vốn nước ngoài như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn đầu tư đã đăng ký đối với Nhà đầu tư là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập).
 • Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân khác của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư kinh doanh bán lẻ là cá nhân. Hoặc bản sao có hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác thể hiện tư cách pháp nhân của nhà đầu tư thực hiện kinh doanh bán lẻ là tổ chức.
 • Bản giải trình công nghệ nếu dự án đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Trường hợp đặc biệt dự án đầu tư  dưới hình thức hợp đồng BCC thì cần thêm Hợp đồng BCC.

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ để thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ. 

– Cơ quan tiếp nhận: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ 

Bước 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ

– Hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn.
 • Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ.
 • Danh sách thành viên góp vốn nếu thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ loại hình công ty cổ phần.
 • Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của tất cả thành viên sáng lập công ty là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các thành viên là tổ chức đi kèm với Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện quản lý phần vốn góp.
 • Giấy ủy quyền nếu chủ sở hữu không trực tiếp đi nộp hồ sơ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ ở bước 1 .

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ

– Thời hạn phản hồi: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ. 

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh để thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn;
 • Văn bản giải trình trong đó thể hiện các nội dung: Giải trình của doanh nghiệp về việc đáp ứng về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh được liệt kê ở mục trên; Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ; Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ; Tình hình kinh doanh bán lẻ; tình hình tài chính của doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ ở thời điểm đề nghị 
 • Giấy tờ chứng minh không còn nợ thuế quá hạn của cơ quan thuế
 • Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu đã nhận ở bước 1 và bước  2.

– Cơ quan tiếp nhận: Sở Công Thương nơi dự định đặt trụ sở chính công ty.

– Thời hạn cấp phép: 03 ngày làm việc để Sở Công Thương kiểm tra tình hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong  10 ngày làm việc Sở Công Thương sẽ gửi văn bản hỏi ý kiến Bộ công thương và các ban ngành liên quan. Trong vòng 15 ngày nếu nhận được văn bản chấp thuận của các cơ quan, Sở công thương sẽ cấp Giấy phép kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu từ chối sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 08/2013/TT-BCT, nếu công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải làm thêm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu có sẵn.
 • Văn bản giải trình về việc đáp ứng các điều kiện được liệt kê ở trên.
 • Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mở công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ thông qua kết quả của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế.
 • Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ theo mẫu có sẵn.
 • Chứng từ về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ trong hai năm liền kề của công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán lẻ có xác nhận của cơ quan thuế. Nếu không có phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do.

– Cơ quan tiếp nhận: Sở Công Thương nơi dự định mở công ty.

– Thời hạn cấp phép: 03 ngày làm việc để Sở Công Thương kiểm tra tình hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong  10 ngày làm việc Sở Công Thương sẽ kiểm tra điều kiện để thành lập cơ sở bán lẻ và sẽ gửi văn bản hỏi ý kiến Bộ công thương và các ban ngành liên quan. Trong vòng 10 ngày nếu nhận được văn bản chấp thuận của các cơ quan, Sở công thương sẽ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Nếu từ chối sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Dịch vụ Luật Đại Nam hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục về Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ

 • Tư vấn quy trình thành lập doanh nghiệp
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn phương thức lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn các quy định pháp luật Doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng
 • Mở tài khoản ngân hàng sau khi thành lập doanh nghiệp
 • Đăng ký chữ ký số điện tử;
 • Phát hành hóa đơn điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • Tư vấn thuế, dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ công ty do Luật Đại Nam cung cấp. Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty thì cần phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cùng với giấy tờ đi kèm theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bán lẻ xin liên hệ:

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

– Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488